Vojtova reflexní lokomoce

prof. MUDr. Václav Vojta 1917- 2001

 

Metoda je nejčastěji chybně spojována pouze s terapií dětí po dětské mozkové obrně.

 

Rehabilitační metoda podle profesora Vojty (metoda reflexní lokomoce) zahrnuje diagnostiku a terapii hybných poruch u dětí i dospělých. Metoda vychází ze správného - fyziologického pohybového vývoje  ( = vývojová kineziologie ). Není-li terapie zahájena včas od vzniku potíží či po úrazu, pak se náhradní, chybná motorika v období kolem 6 týdnů od vzniku začne fixovat. Čím dřív se porucha odhalí a zahájí se terapie, tím větší je šance zabránění vzniku nesprávné hybnosti a dosažení lepšího výsledku.

Při vyšetřování se hodnotí kvantita a kvalita motoriky, vzhledem k věku.

 

Vojtova metoda využívá stanovených výchozích poloh a spoušťových bodů. Prostřednictvím stimulace bodů na periférii vstoupíme reflexním obloukem do centra - mozku, kde je tato informace zpracovaná, uložená a integrovaná. Výsledkem stimulace je komplexní odpověď celého těla - na trupu, končetinách i hlavě. Na těle pacienta můžeme pozorovat, jak toto dráždění vyvolá změnu dýchání, prokrvení, zpocení kůže, motorickou odpověď - aktivitu (záškuby) svalových vláken, centrování kloubu atd. Tato odpověď těla se pak ve spontánní hybnosti automaticky částečně nebo globálně použije.

Tento způsob rehabilitace nevyžaduje aktivní spolupráci pacienta během terapie.

 

Indikace pro léčbu Vojtovou metodou např.:

 •  Bolesti páteře, skolióza
 •  Stav po operaci páteře
 •  Bolest hlavy vertebrogenního původu
 •  Stav po operaci kloubů
 •  Parézy nervů
 •  DMO - dětská mozková obrna, centrální porucha 
 •  Předčasně narozené děti
 •  Poporodní parézy brachiálního plexu
 •  Lehká mozková dysfunkce
 •  Stav po cévní mozkové příhodě
 •  Vrozená luxace kyčelního kloubu
 •  Respirační obtíže