Cvičení na velkém míči

Velký pružný míč je využíván při terapii stejně jako ostatní nestabilní plochy. Za použití různích velikostí, pozic a kombinací s dalšími pomůckami lze cílit na konkrétní problém klienta. 

Cvičení lze rozdělit na protahovací, uvolňovací a aktivační .

Indikace terapie viz terapie na balančních plochách v sekci Metody.